BMI Kalkulačka 4v1

 

Nejlepší BMI kalkulačka 4v1 (BMI, BMR, WHR, ABSI)

Vyzkoušejte nejlepší multifunkční BMI kalkulačkou zdarma. Rychlý BMI test vám ještě kalkulačka spočítá i BMR, WHR a ABSI. Stačí zadat pár údajů do políček výše a vše se přehledně zobrazí i s komentářem. Nebojte se výsledků. Na vše existuje řešení. Naše BMI kalkulačka vám dle naměřených hodnot doporučí ideální dietní program přesně pro vás. S MyKETO se hubne rychle, snadno a s obřími porcemi (40-55g), bez hladovění.

Nejlepší BMI kalkulačka 4v1 spočítá kromě BMI (index tělesné hmotnosti) i BMR (bazální metabolický výdej), WHR (poměr obvodu pasu a boků) a také ABSI (index tvaru těla).

Co je to BMI?

BMI test neboli index tělesné hmotnosti (z angl. Body Mass Index) patří mezi nejvíce používané metody měření obezity. Počítá se jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. Výpočet BMI je forma nepřímého měření tuku. Odborníci však zjistili, že se jedná o poměrně spolehlivý indikátor pro většinu lidí. Výzkum výpočtů BMI totiž přinesl srovnatelnou shodu s komplikovanějšími měřeními hladiny tělesného tuku, jako je například vážení pod vodou. BMI test je již celá desetiletí nejpoužívanější index pro odhad množství tělesného tuku. Využívá se jako statistický nástroj pro zjištění výskytu obezity v populaci. Osoby s nadváhou jsou vystaveny vyššímu riziku různých onemocnění, a proto slouží BMI jako prvotní ukazatel nadváhy.

Kdy je dle BMI člověk obézní?

Obezita je definována jako stav, kdy se u člověka nahromadilo tolik tělesného tuku, že může mít negativní vliv na jeho zdravotní stav. O obezitě mluvíme, pokud tělesná hmotnost přesahuje normu o 20% a více = BMI 30+

  • BMI <18,5 Podváha - středně vysoké zdravotní riziko
  • BMI 18,5 – 24,9 Ideální váha - nízké zdravotní riziko
  • BMI 25 – 29,9 Nadváha - zvýšené zdravotní riziko
  • BMI 30 – 34,9 Obezita I. stupně - středně vysoké zdravotní riziko
  • BMI 35–39,9 Obezita II. stupně - vysoké zdravotní riziko
  • BMI 40 a více Obezita III. stupně - velmi vysoké riziko - život ohrožující obezita

Co je to BMR?

Bazální metabolismus (z angl. Basal Metabolic Rate) představuje množství energie (kalorií), které tělo potřebuje k zachování základních životních funkcí, tedy k tomu, aby přežilo, přičemž neprovádí žádnou aktivitu, která by navyšovala tento energetický výdej. Ve zkratce řečeno BMR představuje množství energie (kalorií), které tělo spálí, i když nic nedělá. BMR napomůže v rozhodovaní kolik kalorií potřebujeme denně přijmout, abychom si hmotnost udrželi nebo ji naopak snížili.

Jak se BMR vyhodnocuje?

Konečné číslo BMR představuje energetickou potřebu, kterou musíme denně přijmout, abychom si udrželi svoji váhu. Pokud chceme zhubnout, měli bychom přijímat méně kalorií a naopak chcete-li přibrat, potřebujete přijmout více energie. Nezapomínejte zohlednit fyzickou aktivitu. 

Co je to WHR a jak se sleduje?

WHR index (zkratka Waist-Hip Ratio) je index, který udává poměr obvodu pasu a boků. Tato metoda měření slouží k určování tzv. břišní obezity, která často bývá spojována s viscerálním (útrobním tukem). Podle výzkumů dochází častěji ke zdravotním rizikům pokud je WHR vyšší než 0,9 u žen s WHR vyšším než 0,8 a u mužů s WHR větším než 1. Abdominální obezitu u dospělých většinou způsobuje hromadění viscerálního tuku v oblasti trupu, tento typ obezity může vést k závažným zdravotním komplikacím jako je cukrovka II. typu, vysoký krevní tlak (hypertenze), vysoký cholesterol, všechna tato onemocnění označujeme jako metabolický syndrom a mohou být příčinou kardiovaskularního onemocnění.

Co je to ABSI a jak se sleduje?

Index tvaru těla ABSI (z angl. A Body Shape Index) je velmi přesný výpočet, který zohledňuje několik tělesných parametrů. Je dokonce přesnější než BMI a WHR. ABSI na rozdíl od BMI počítá kromě výšky a tělesné hmotnosti s množstvím viscerálního tuku, který je určen obvodem pasu. ABSI dokáže rozlišit podíl tukové a svalové tkáně na vaší celkové hmotnosti. Jedná se o moderní a přesnější výpočet, který odráží výši rizika srdečně-cévních a metabolických onemocnění.

Orientační hodnoty pro ABSI:

(hodnoty ABSI, udávající průměrné riziko úmrtí na nemoci spojené s obezitou)

Věk

Muži

Ženy

30

0,079

0,077

40

0,081

0,078

50

0,083

0,079

60

0,084

0,081

70

0,085

0,083

80

0,088

0,085

nejlepsi BMI kalkulacka 4v1