BMI Kalkulačka 4v1Vaše BMI
16,5-18,5

Podváha

18,5-25

Ideální váha

25-30

Nadváha

30-35

Obezita 1.st.

35-40

Obezita 2.st.